Tez Danışmanlıkları
Tez Danışmanlıkları

Tez Danışmanlıkları

Yönetilen Tezler (Yüksek Lisans)
1 Yazıcı Yasemin, 7 MW Pelton Hidro Türbin Tasarımı, Yalova Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya ve Süreç Mühendisliği Anabilim Dalı (2015).
2 Yüksel Ahmet, İndüksiyonlu Akışkan Isıtıcılarda Akış Parametrelerinin Isıtıcı Verimine Etkilerinin İncelenmesi, Yalova Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı (2016).
3 Küçükkaya Elif, Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri ve Bütünleşik Bina Yaklaşımıyla Enerji Kullanımının Değerlendirilmesi, Yalova Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı (2018).
4 Keleşoğlu Alper, İndüksiyonlu Gaz IsıtıcılarınınTermodinamik Analizi, Yalova Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı (2019).
5 Kara Özlem, Yalova Üniversitesi Kampüsü için Enerji Görünümünün Çıkartılması ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Desteklenmeİmkânının Araştırılması, Yalova Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı (2019).
6 İsçan Sercan, Metro İstanbul Enerji Yönetim Sisteminin Oluşturulması, Modellenmesi ve Değerlendirilmesi, Yalova Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Enerji Sistemleri Anabilim Dalı (2019).
7 Günaydın Hira, Yeşil Bina Hedefine Yönelik Yağmur Suyu Hasat Sistemi Tasarımı: Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Örneği  Yalova Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı (2021).
8  Küçükbingöl Gülsüm, Sıfır Enerjili Bina Yaklaşımıyla Yalova Üniversitesi Elektrik Tüketiminin Fotovoltaik Panellerle Karşılanmasinin Araştırılması Yalova Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Enerji Sistemleri Anabilim Dalı (2021).